فصل های مرتبط با زیست نظام جدید

موسسه حرف آخر
زیست شناسی با موسسه حرف آخر

بودجه بندی حرف آخر درس زیست شناسی نظام جدید سال دهم:

17 سوال رابه خود اختصاص می دهد

درس زیست شناسی پایه دهم در بودجه بندی سال 99 ، زیست شناسی نظام جدید ۱۷ سوال از ۵۰ سوال را به خود نسبت می دهد. در حد ۳۴ درصد از سوالات کل درس زیست شناسی مربوط به پایه دهم می باشد.دانش آموزان و داوطلبان رشته تجربی موسسه حرف آخر باید ۷ فصل سال دهم را با دقت بسیار بالا مطالعه بکنند تا به ۱۷ سوال مورد نظر پاسخ صحیح را بدهند. بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای سال دهم به این روال می باشد که؛

 • فصل اول همان زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا:به طور میانگین از این فصل در کنکور سراسری سوالی ندارد. در سال ۱۳۹۸ نیز این فصل سوالی در کنکور توسط طراحان طرح نشده است.
 • فصل دوم که گوارش و جذب مواد می باشد: در این فصل به طور میانگین در کنکور سراسری ۳ سوال طرح خواهد شد.مباحث و مطالب فصل گوارش و جذب مواد با سایر فصل‌ها و پایه‌های زیست شناسی سال دوم و سوم ۲ سوال به صورت ترکیبی را دارد.
 • فصل سوم که تبادلات گازی را شامل می شود: در این فصل همان تبادلات گازی به صورت کلی ۲ سوال در کنکور سراسری را شامل می شود. طراحان عزیز از فصل تبادلات گازی با سایر فصل های زیست شناسی سال های اخیر نیز ۲ سوال را به صورت کاملا ترکیبی طراحی می‌کنند.
 • فصل چهارم که گردش مواد در بدن را شامل می شود: ازفصل چهارم نیز ۵ سوال را به صورت مستقیم مطرح. فصل گردش مواد در بدن به طور میانگین با سایر فصل‌ها و پایه های دوم و سوم ۴ سوال ترکیبی را به خود اختصاص می دهد.
 • فصل پنجم که تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می باشد: این فصل نیز به طور میانگین ۲ سوال را به خود نسبت می دهد.از این فصل با سایر فصل‌ها و پایه های دوم و سوم نیز ۲ سوال ترکیبی را به خود نسبت می دهد.
 • فصل ششم از یاخته تا گیاه را شامل می شود: از این فصل در کنکور پیش رو ۳ سوال را به صورت مستقیم دارد.
 • فصل هفتم که همان جذب و انتقال مواد در گیاهان است: از این فصل نیز ۲ سوال در کنکور سراسری به صورت مستقیم مطرح می شود.
مشاورین ارشد درس زیست شناسی موسسه حرف آخر

بودجه بندی پایه یازدهم زیست شناسی نظام جدید موسسه حرف آخر:

پایه یازدهم نیز ۱۷ سوال را به خود نسبت می دهد.

در بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید پایه یازدهم ۱۷ سوال مطرح می شود. دانش‌آموزان و داوطلبان حرف آخر با مطالعه زیست شناسی سال یازدهم به ۳۴ درصد از سوالات زیست شناسی در کنکور پیش رو پاسخ خواهند داد.از مجموع ۱۷ سوال پایه یازدهم از ۹ فصل ایین کتاب طراحی می شود. بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه یازدهم به روال زیر می باشد.

 • فصل اول که همان تنظیم عصبی می باشد: فصل تنظیم عصبی در کنکور سراسری ۳ سوال را به خود نسبت می دهد.از این فصل با سایر فصل‌ها و پایه های دیگر یک سوال به صورت ترکیبی را دارا می شود.
 • فصل دوم حواس است: از این فصل در بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید کنکور پیش رو 3 سوال را به خود نسبت می دهد.
 • فصل سوم دستگاه حرکتی بوده: از این فصل در کنکور پیش رو نیز ۲ سوال در کنکور سراسری توسط طراحان طرح می شود.
 • فصل چهارم که همان تنظیم شیمیایی می باشد: از این فصل در کنکور سوالی به صورت مستقل و مستقیم طرح نمی شود اما با فصل‌های دیگر و پایه های دیگر می‌تواند ۲ سوال ترکیبی را به خود نسبت بدهد.
 • فصل پنج ایمنی می باشد: از این فصل در کنکور سال 99 ، ۳ سوال به صورت مستقیم مطرح می شودو ۲ سوال نیز به صورت کاملا مستقل و ۱ سوال نیز به صورت ترکیبی مطرح می شود.
 • فصل ششم تقسیم یاخته است: از این فصل به صورت مستقل و به تنهایی سوالی در کنکور پیش رو از آن مطرح نمی شود ، اما با سایر فصل‌ها ۱ سوال به صورت را ترکیبی دارد.
 • فصل هفتم تولید مثل می باشد: از فصل هفتم زیست شناسی نظام جدید سال یازدهم دارای ۳ سوال به صورت مستقیم و مستقل در کنکور سراسری طرح می شود،و ۲ سوال این فصل حالت ترکیبی را به خود نسبت می دهد.
 • فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان: از این فصل ۲ سوال به صورت مستقیم در کنکور سراسری مطرح می شود. و2 سوال دیگر به صورت ترکیبی با سایر فصل‌ها و پایه های دیگر از این فصل می‌آید.
 • فصل نهم پاسخ گیاهان به محرک‌ها می باشد: از این فصل ۱ سوال در کنکور پیش رو به صورت مستقیم توسط طراحان مطرح می شود.
 • این نکته را مد نظر داشته باشید که با موسسه حرف آخر و مشاورین ارشد این سایت (نیما افروزی 09128929049 و نیما افروزی 09128929049) می توان تمامی سوالات مد نظر خود در رابته با بودجه بندی و فصل های مرتبط و حذفیات درس زیست شناسی را با عالی ترین حالت ممکن و دقیق ترین حالت ممکن فهمید.
مهمترین فصل های زیست شناسی با مشاورین ارشد حرف آخر

بودجه بندی پایه دوازدهم زیست شناسی نظام جدید پایه دوازدهم

از زیست شناسی پایه دوازدهم ۱۶ سوال مطرح می شود. و این بدین معنی می باشد که دانش‌آموزان و داوطلبان باید به ۳۲ درصد از سوالات زیست پایه دوازدهم پاسخ صحیح را بدهند. زیست شناسی پایه دوازدهم دارای ۸ فصل می باشد و بودجه بندی آن به روال زیر خواهد بود.

 • فصل اول آن مولکول‌های اطلاعاتی می باشد:از فصل اول در کنکور سراسری۲ سوال مستقیم را به خود نسبت می دهد.
 • فصل دوم جریان اطلاعات در یاخته را شامل می شود: این فصل به طور میانگین در کنکور سراسری ۴ سوال را به صورت مستقیم شامل می شود. و 2 سوال این فصل به صورت مستقل می باشد و ۲ سوال آن نیز حالت ترکیبی را دارد.
 • فصل سوم انتقال اطلاعات در نسل‌ها می باشد: از این فصل نیز ۳ سوال به صورت مستقیم.و ۱ سوال به صورت مستقل و همچنین ۲ سوال به صورت ترکیبیرا شامل می شود.
 • فصل چهارم همان تغییر در اطلاعات وراثتی است: این فصل شامل ۱ سوال مستقیم بوده و نیز یک سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها را شامل می شود.
 • فصل پنجم از ماده به انرژی را دارا می شود: این فصل شامل ۱ سوال به صورت مستقیم می باشد.
 • فصل ششم از انرژی به ماده: از این فصل ۲ سوال در کنکور سراسری به صورت مستقیم را شامل شده و این فصل دارای ۱ سوال به صورت ترکیبی با سایر فصل‌ها نیز می باشد.
 • فصل هفتم همان فناوری‌های نوین زیستی است: از این فصل ۱ سوال در کنکور سراسری مطرح می شود.
 • و فصل هشتم هم رفتارهای جانوران می باشد: این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال را به صورت اختصاص به خود نسبت می دهد.
 • برای اطلاعات بیششتر در رابطه با کنکور و درس زیست شناسی با مشاورین ارشد موسسه حرف آخر در ارتباط باشین و تمامی آنچه برای رتبه برتری شدن لازم باشد را جویا شوید.
مشاورین ارشد موسسه حرف آخر

آیا فصل های مرتبط در بودجه بندی هر سال وجود دارد؟

بله در این مقاله رتبه برتری های موسسه حرف آخر تمامی این قسمت ها را مشخص کرده اند.

آیا به کمک موسسه حرف آخر می توان تمامی حذفیات کنکور را دانست؟

بله رتبه برتری ها و نخبه ساز های موسسه حرف آخر تمامی حذفیات زیست شناسی را برای کنکور پیش رو مشخص کرده اند.

آیا بودجه بندی هر سال درس زیست شناسی متفاوت می باشد؟

بله در زیست نظام جدید برای هرسال متفاوت می باشد که برای سال1400 در مقاله بالا به صورت کامل توسط رتبه برتری های حرف آخر تهیه شده است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.