بهترین گرایش های رشته زمین شناسی

موسسه حرف آخر

دوستان عزیزم امروز رشته زمین شناسی از دیدگاه موسسه حرف آخر می خواهم در مورد رشته ی زمین شناسی حرف بزنم . رشته ی زمین شناس خیلی از سوال های هیجان انگیز و جذاب اطراف ما را به بحث و بررسی گذاشته است. این که زمین در اولین روزهای عمر خود ( ۴۵۰۰ میلیون سال قبل) چطوری بوده است؟ چرا اقیانوس اطلس کم کم وسیع تر و اقیانوس آرام کوچکتر می شود؟ در کجا به جستجوی آب بپردازیم؟ تفاوت سنگ ها ناشی از چیست و پرسش های زیاد دیگر که جواب آن را در علم زمین شناسی میتوان پیدا کرد. چون در زمین شناسی ، منشأ زمین ، تاریخ و ساختمان زمی ن، مواد متشکله آن ، منابع طبیعی موجود در آن و تغییر و تحولاتی که در طول زمان پدید آمده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

از اعماق اقیانوس ها تا نوک مرتفع ترین قله ها و حتی ماورای این دو، مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات حاصل از آنها به شکل نقشه و گزارش ثبت خواهد شد.کشور ایران با در دست داشتن منابع معدنی غنی اعم از مواد سوختی و ذخایر فلزی و غیرفلزی گران بها، و قرار گرفتن بر روی منطقه ای فعال از نظر زمین شناسی که موجب وقوع زلزله ها، تغییر ساختار زمین ، پدیده کوه زدایی تغییر پهنای دریاها و خلیج مجاور می شود و ده ها مبحث شگفت انگیز و در خور توجه و مطالعه دیگر، نیاز وافر به پژوهشگران و متخصصان زمین شناسی دارد که در این حیطه ها به بررسی و کاوش پرداخته و اطلاعات لازم را برای بهره برداری صحیح در اختیار مسؤولان ذی ربط قرار دهند.

وقوع زمین لرزه و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویرانگر، فوران توده های مذاب سنگ از دهانه کوهی آتشفشانی، چشم انداز با شکوه دره ای عمیق در پای کوهی سر به فلک کشیده، گستردگی و تنوع سنگ های موجود در طبیعت، لایه های موازی سنگی و خاکی در دیواره یک تپه یا کوه و ده ها موضوع دیگر، از موضوعات مورد توجه زمین شناس است.

فارغ التحصیلان رشته زمین شناسی در ایران

توانای های فارغ التحصیلان رشته زمین شناسی در ایران از نگاه حرف آخر

همان طور که توسط رتبه برتری های موسسه حرف آخر ذکر شد، فارغ التحصیلان این رشته می توانند مسئولیت های متفاوتی مانند: طراحی، مدیریت، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های معدنی و امور متنوع عمرانی را به عهده گیرند، از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره نمود:

1-اکتشاف ، پی جویی و استخراج معادن و برنامه ریزی لازم برای بهره برداری از آن ها.
2-مطالعه و بررسی آب های زیرزمینی و سطحی و ارائه راهکارهای مناسب در بهره برداری اصولی از منابع آب زیر سطحی و سطحی (مدیریت منابع آب).
3-مطالعات مکان یابی برای ساخت سازه هایی مانند سد، تونل، راه و …
4-انجام مطالعات ژئوتکنیکی (مکانیک خاک و سنگ) در طرح های عمرانی مختلف مانند: سدسازی، تونل و …
5-شناسایی مناطق مستعد لرزه خیزی و انجام مطالعات لرزه خیزی طرح های متنوع عمرانی و ارائه عوامل موثر در طراحی زمین لرزه ای .
6-مطالعات فرسایش پذیری خاک ها و رسوبات انباشته شده در پشت سدها و ارائه روشی مناسب برای کاهش اثرات زیانبار فرسایش خاک و رسوبات.
7–مطالعه و مدیریت اکتشاف منابع نفت و گاز از دریا و خشکی.
8-نقشه برداری معادن و دیگر طرح های عمرانی.

وضعیت و چگونگی ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشته زمین شناسی

امکان ادامه تحصیل تا سطوح عالی در گرایش های متنوع این رشته در کشور وجود دارد. در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در این گرایش ها وجود دارد: آب شناسی، پترولوژی، تکتونیک، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، فسیل شناسی و چینه شناسی و ژئوفیزیک (مشترک، رشته فیزیک). در هر یک از گرایش های یاد شده، زیر شاخه های تخصصی تری وجود دارد که در مقطع دکترای تخصصی و بخصوص در ضمن انجام پایان نامه دکتری به آن پرداخته می شود. امکان ادامه تحصیل در پاره ای از گرایش ها در داخل کشور مهیا نیست اما در خارج از کشور ارائه می شود.

وضعیت ادامه تحصیل رشته زمین شناسی در ایران

عالی ترین گرایش های زمین شناسی از نگاه حرف آخر

زمین شناسی مهندسی؛

زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازههای مهندسی یا زمین شناسی مهندسی، راهحلهای مناسبی به منظور کاهش یا برطرف کردن خطرات احتمالی ارائه میدهد. باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو شکل با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی، یعنی سنگ، خاک و آب، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل، زمین لرزه، حرکات دامنهای و مانند آن. بعضی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار میبرند.  به صورت کلی زمین شناسی مهندسی توسط شیوه های اکتشافی مختلف تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین میکند. و نیز نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می کند.

زمین شناسی نفت؛

زمین شناسی نفت از زیر شاخه های علم زمین شناسی است که به بررسی عوامل و شرایط مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی میپردازد و با توجه به نیاز کشور به شناخت ذخائر جدید نفت و گاز حائز توجه خاص است. چراکه اولین قدم در راه اکتشاف همان بررسی های زمین شناسی اند اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل بررسی عوامل و پارامترهای مرتبط در چگونگی تشکیل نفت و گاز و سنگ منشاد، مهاجرت و عوامل دخیل در آن، سنگ مخزن، انواع آن و پارامترهای مرتبط با سنگ مخزن، سنگ پوشش و در نهایت به بررسی جایگاه نفت و گاز در زمین شناسی ایران و تشکیل نفت و گاز در مناطق مختلف و عوامل موثر در آن پرداخته شده است.

گرایش آب شناسی (hydrology)؛

هیدرولوژی دانشی است که از آبهای زیرزمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی، منشأ، ترکیب، خواص، کیفیت، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد بررسی قرار میدهد. به عبارتی هیدرولوژی علم مطالعه آب کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب، واکنشهای آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث میکند بنابراین ملاحظه میشود که هیدرولوژی در برگیرنده تمامی داستان آب است.

زمین شناسی ساختمانی؛

هر کسی که با زمین شناسی سر و کار داشته باشد، تشخیص میدهد که پوسته زمین در طی تاریخ زمین شناسی یک واحد ثابت و غیر متغیری نبوده است  بلکه به کرات در برابر عوامل داخلی و خارجی در آن تغییر شکل ایجاد شده است. شاهد این مدعی وجود نواحی عظیم چین خورده یعنی سلسله کوه هاست که در آن رسوبات و سنگه ای دیگر فشرده شده و فرم آنها تغییر کرده است. عوامل دیگر رسوبات دریایی است که اینک در قلل مرتفع کوهها دیده میشود و در بعضی موارد هزاران متر از سطح دریا بالاتر قرار گرفته است و این خود ناپایداری قشر زمین را نشان میدهد. به طور کلی میتوان گفت که زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، درباره ساختهای مختلف سنگهای تشکیل دهنده پوسته زمین، چگونگی تشکیل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث میکند.

بهترین گرایش های رشته زمین شناسی از نگاه حرف آخر

آینده شغلی و بازار کار رشته زمین شناسی در ایران از زبان رتبه برتری های موسسه حرف آخر

با توجه به وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا به منابع معدنی، اعم از نفت، گاز، طلا و دیگر فلزات و کانی های غیرفلزی، و نقش زمین شناسی در شناسایی و اکتشاف این منابع و یاری رساندن به دیگر علوم مرتبط در این زمینه ها، جایگاه زمین شناسی در عصر حاضر جایگاهی ویژه و در خور تامل می باشد.
کشور ما نیز به علت مساحت زیاد و تنوع پدیده های مرتبط با زمین شناسی و در دست داشتن منابع معدنی غنی و قرار گرفتن بر روی منطقه ای فعال از نظر زمین شناسی، نیاز وافری به پژوهشگران و متخصصان این رشته دارد تا به بررسی و کاوش در آن پرداخته، ضمن شناخت اسرار آن، موقعیت های استفاده از این منابع را فراهم کنند.
وزارتخانه هایی مانند صنایع و معادن، نفت، نیرو، راه، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و همچنین شرکت های مرتبط با فعالیت های سدسازی، آب یابی، حفر تونل، راه سازی، اکتشاف آب و نفت و معادن، بخش های مرتبط با تهیه نقشه‌های زمین شناسی و معدنی، آزمایشگاه های سنگ شناسی و زمین شناسی و در مجموع کلیه مراکزی که در ارتباط با موضوع زمین فعالیت می کنند، می توانند زمینه های اشتغال و فعالیت فارغ التحصیلان رشته زمین شناسی باشند.

منبع : موسسه حرف آخر برترین و بهترین مرجع برای برنامه ریزی و همچنین مشاوره حرف آخر برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری به صورت رایگان و تهیه محصولات و پکیج های مطابق با به روز ترین ابزار های دنیا می باشد.برای اطلاعات بیشتر و تماس با رتبه برتری ها و مشاورین ارشد با شماره  09128929049  و 09128929049 تماس بگیرید، و با لیست قیمت محصولات حرف آخر آشنا شوید.

ارتباط مستقیم و 24 ساعته با مشاورین ارشد و رتبه برتری موسسه حرف آخر

سوالات متداول دانش آموزان نظام جدید

برای قبولی در رشته زمین شناسی چه دروسی را باید بخوانم؟

درس های مهم دوران دبیرستان برای رشته زمین شناسی، زمین‌شناسی پایه یازدهم (علوم تجربی و ریاضی- فیزیک)، مجموعه دروس ریاضیات، شیمی، و فیزیک است.

حداقل رتبه برای قبولی در رشته زمین شناسی چند است؟

رتبه لازم برای قبولی در زمین شناسی دانشگاه تهران سهمیه منطقه یک : حدودا 12 هزار
رتبه لازم برای قبولی در زمین شناسی دانشگاه تهران سهمیه منطقه دو: حدودا 30 هزار
رتبه لازم برای قبولی در زمین شناسی دانشگاه تهران سهمیه منطقه سه:حدودا 21 هزار

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.