نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پکیج فیزیک جامع رشته تجربی (نظام جدید) حرف آخر + کتاب کار

2,190,000 تومان
پکیج فیزیک جامع رشته تجربی (نظام جدید) حرف آخر
 • پکیج شامل 19 حلقه dvd می باشد.
 • 76 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج :  09107721908_09109411276

پکیج فیزیک جامع رشته ریاضی (نظام جدید) حرف آخر + کتاب کار

2,590,000 تومان
پکیج فیزیک جامع رشته ریاضی (نظام جدید) حرف آخر
 • پکیج شامل 22 حلقه dvd می باشد.
 • 84 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج :  09107721908_09109411276

فیزیک دهم نظام جدید (فصل۳_خواص ماده)

110,000 تومان
 • پکیج شامل 2 حلقه dvd می باشد.
 • 5 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه این پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.   راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر و دریافت این پکیج: 09107721908_09109411276

فیزیک دوازدهم نظام جدید (دینامیک) حرف آخر

230,000 تومان
 • پکیج شامل 2 حلقه dvd می باشد.
 • کمتر از 10 آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.   راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج: 09107721908_09109411276

فیزیک دوازدهم نظام جدید (سینماتیک) حرف آخر

190,000 تومان
 • پکیج شامل 2 حلقه dvd می باشد.
 • 9 ساعت تدریس و حل تست بدون حتی یک فرمول
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.   راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج: 09107721908_09109411276

فیزیک دوازدهم نظام جدید (موج،اتمی و هسته ای) حرف آخر

460,000 تومان
 • پکیج شامل 3 حلقه dvd می باشد.
 • 12 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.     راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج: 09107721908_09109411276

فیزیک دوازدهم نظام جدید (نوسان و موج) حرف آخر

160,000 تومان
 • پکیج شامل 2 حلقه dvd و 7 جلسه می باشد.
 • 8 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.   راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج: 09107721908_09109411276

فیزیک سال دهم نظام جدید حرف آخر ( فصل ۱و۲و۴ بجز خواص ماده)

430,000 تومان
 • پکیج شامل 3 حلقه dvd می باشد.
 • 14 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.  
 • راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان: 09109411276-09107721908

فیزیک یازدهم نظام جدید حرف آخر رشته تجربی + کتاب کار

610,000 تومان
 • پکیج شامل 3 حلقه dvd و 15 جلسه آموزشی می باشد.
 • 14 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس:استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.   راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان: 09109411276_09107721908

مکمل فیزیک دهم (ترمودینامیک) نظام جدید حرف آخر (رشته ریاضی)

110,000 تومان

مکمل فیزیک دهم ترمودینامیک رشته ریاضی حرف آخر

 • پکیج شامل 1 حلقه dvd و 4 جلسه می باشد.
 • 5 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج : 09107721908_09109411276

مکمل فیزیک دوازدهم نظام جدید حرف آخر (رشته ریاضی)

290,000 تومان

پکیج مکمل فیزیک دوازدهم رشته ریاضی نظام جدید حرف آخر

 • پکیج شامل 2 حلقه dvd می باشد.
 • 10 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس : استاد پیمان کامیار
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج : 09107721908_09109411276