فصل های ترکیبی درس زیست نظام جدید

موسسه حرف آخر

اطلاع از بودجه بندی درس زیست کنکور فوق العاده دارای اهمیت می باشد، چون شما می توانید مبحث های مهم زیست شناسی کنکور را شناسایی کرده و تمرکز و تایم بیش تری روی آن ها بگذارید. یکی از متدهای مهم برای به دست آوردن یک رتبه خوب در کنکور، خواندن بودجه بندی است. داوطلبان با خواندن بهترین منابع کنکور می‌توانند نتیجه مناسبیبه دست آورند. اما خواندن بودجه بندی در این مسیر نقش فوق العاده زیادی در کسب موفقیت داوطلبان دارد. یکی از درسهای تخصصی رشته تجربی که داوطلبان باید به آن دقت زیادی بکنند درس زیست است. خواندن بودجه بندی زیست نظام جدید باعث می شود که داوطلبان با سوالات و تعداد آن‌ها به خوبی آشنا شوند.

درس زیست در کنکور سراسری ۵۰ سوال دارد. داوطلبان در مدت تایم ۳۶ دقیقه باید به پرسش های این درس جواب دهند. درس زیست نظام جدید برای زیرگروه‌های مختلف ضریب های متفاوتی دارد. زیر گروه یک و دو دارای ضریب ۴ هستند و دیگر زیر گروه‌ها برای درس زیست ضریب ۲ دارند. خواندن بودجه بندی درس زیست نظام جدید برای داوطلبان تجربی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. ما در این مبحث توسط رتبه برتری ها و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر به طور فصل به فصل و بر اساس منبع های نظام جدید، بودجه بندی زیست شناسی را برای شما توضیح خواهیم داد.

بودجه بندی زیست کنکور در کناره مشاوره رتبه برتری های حرف آخر

بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید برای کنکور سال ۱۴۰۰

درس زیست در کنکور شامل ۵۰ سوال است که ۱۷ سوال آن از درس زیست سال دهم، ۱۷ سوال از یازدهم و ۱۶ سوال آن از زیست سال دوازدهم در کنکور ۹۸ مطرح شده بود ، به نوعی می توان گفت به سهم هر پایه از بودجه بندی سوالات زیست کنکور یکی است.

بودجه بندی درس زیست نظام جدید برای دانش آموزان سال دهم: ۱۷ سوال

درس زیست شناسی پایه دهم در بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید شامل ۱۷ سوال از ۵۰ سوال است. ۳۴ درصد از سوالات کل درس زیست شناسی مربوط به پایه دهم است. شرکت کنندگان رشته تجربی باید ۷ فصل از سال دهم را دقیق مطالعه کنند تا به این ۱۷ سوال پاسخ دهند. بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید که توسط موسسه حرف آخر جمع آوری شده است برای پایه دهم به صورت زیر می باشد؛

 • فصل زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا: این فصل به صورت میانگین در کنکور سراسری فاقد سوال است. سال ۱۳۹۸ نیز این فصل سوالی در کنکور نداشت.
 • فصل گوارش و جذب مواد: این فصل به صورت میانگین در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. فصل گوارش و جذب مواد با دیگر فصول و پایه‌های درس زیست شناسی دارای ۲ سوال ترکیبی نیز دارد.
 • فصل تبادلات گازی: فصل تبادلات گازی ۲ سوال در کنکور سراسری را شامل خود میکند. طراحان سوال از این فصل با دیگر فصول زیست شناسی نیز ۲ سوال به طور ترکیبی طراحی می‌کنند.
 • فصل گردش مواد در بدن: این فصل دارای ۵ سوال است. فصل گردش مواد در بدن به صورت میانگین با دیگر فصول و پایه‌ها ۴ سوال ترکیبی دارد.
 • فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: این فصل به صورت میانگین دارای ۲ سوال است. این فصل با دیگر فصول نیز ۲ سوال ترکیبی دارد.
 • فصل از یاخته تا گیاه: این فصل در کنکور سراسری شامل ۳ سوال است.
 • فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان: این فصل دارای ۲ سوال در کنکور سراسری است.
فصل های مرتبط و ترکیبی زیست کنکور

بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید پایه یازدهم؛

بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور برای درس زیست شناسی پایه یازدهم دارای ۱۷ سوال است. این به این معنی است که ۱۷ سوال از ۵۰ سوال زیست شناسی از این پایه اورده شده است. درس زیست شناسی پایه یازدهم دارای ۹ فصل است. ۳۴ درصد از سوالات درس زیست شناسی در کنکور از این فصل اورده شده است.  بودجه بندی فصول مختلف این پایه به صورت زیر است:

 1. فصل اول (تنظیم عصبی): این فصل در کنکور سراسری شامل ۳ است که هر ۳ سوال به صورت جدا از همین فصل می‌باشد. فصل تنظیم عصبی با دیگر فصل‌ها نیز ۱ سوال ترکیبی دارد.
 2. فصل دوم (حواس): فصل دوم سال یازدهم در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این ۳ سوال کاملا به طور جدا از مطالب همین فصل هستند. فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.
 3. فصل سوم (دستگاه حرکتی): فصل سوم سال دوازدهم در بودجه بندی درس زیست، ۲ سوال دارد. این ۲ سال کاملا به طور جدا از همین فصل هستند.
 4. فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): فصل تنظیم شیمیایی به طور جدا سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما از این فصل ۲ نوع سوال ترکیبی با دیگر فصول اورده شده است.
 5. فصل پنجم (ایمنی): فصل پنجم دارای ۳ سوال در کنکور است. از سه سوالی که از این فصل در کنکور سراسری می‌آید ۲ سوال آن به طور جدا است. ۱ سوال از این فصل با دیگر فصول به طور ترکیبی طراحی شده است.
 6. فصل ششم (تقسیم یاخته): این فصل به طور جدا در کنکور سراسری فاقد سوالی است. اما فصل ششم پایه یازدهم ۱ سوال ترکیبی با دیگر فصول دارد.
 7. فصل هفتم (تولید مثل): فصل هفتم زیست شناسی پایه یازدهم دارای ۳ سوال در بودجه بندی زیست کنکور است. ۲ سوالی که از این فصل اورده می‌شوند به طور ترکیبی هستند.
 8. فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): این فصل به طور جدا شامل ۲ سوال در کنکور سراسری است. فصل هشتم ۲ سوال ترکیبی با دیگر فصول نیز دارد.
 9. فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها): فصل نهم سال یازدهم در کنکور شامل ۱ سوال است. این فصل سوالات ترکیبی با دیگر فصول ندارد.

بودجه بندی درس زیست شناسی نظام جدید سال دوازدهم:

زیست شناسی سال دوازدهم دارای ۱۶ سوال است. این به این معنا است که ۳۲ درصد از پرسش های زیست کنکور از سال دوازدهم تشکیل شده است.درس زیست شناسی سال دوازدهم دارای ۸ فصل است. بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور که به دست موسسه حرف آخر تهیه شده است برای هر فصل در این پایه به صورت زیر می باشد:

 • فصل مولکول‌های اطلاعاتی: این فصل در کنکور سراسری درس زیست شناسی دارای ۲ سوال است.
 • فصل جریان اطلاعات در یاخته: این فصل به صورت میانگین در کنکور سراسری دارا ی۴ سوال است. ۲ سوال این فصل جدا و ۲ سوال آن حالت ترکیبی دارند.
 • فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها: فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها شامل ۳ سوال است. ۱ سوال به طور جدا و ۲ سوال به صورت ترکیبی است.
 • فصل تغییر در اطلاعات وراثتی: این فصل دارای ۱ سوال است و یک سوال ترکیبی با دیگر فصول دارد.
 • فصل از ماده به انرژی: این فصل دارای ۱ سوال میباشد.
 • فصل از انرژی به ماده: این فصل از ۲ سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این فصل دارای ۱ سوال ترکیبی با دیگر فصول است..
 • فصل فناوری‌های نوین زیستی: این فصل دارای ۱ سوال در کنکور سراسری است.
 • فصل رفتارهای جانوران: این فصل در کنکور سراسری شامل ۲ سوال است..
فصل های ترکیبیی زیست کنکور با مشاوره رتبه برتری های موسسه حرف آخر

ترکیبی خواندن درس زیست پیشنهاد رتبه برتری های حرف آخر

 • همان طور که اشاره کردیم در سال های گذشته شاهد تست‌های ترکیبی زیادی از فصلهای متنوع درس زیست و هم چنین از کتاب‌های جداگانه بوده‌ایم.
 •  برای این‌که شرکت کننده بتواند از پس تست‌های ترکیبی در کنکور سراسری بربیاید نیاز دارد که ترکیبی زیست را بخواند.
 • برای همین شرکت کننده در زمان خواندن هر پاراگراف از فصلی که می‌خواند باید با ذهن باز مطالعه کند.

فصل های ترکیبی درس زیست شناسی نظام جدید

برای خواندن درس زیست دو شیوه از نظر من وجود دارد. متد اول خواندن درس زیست به ترتیب از سال دهم و فصل به فصل، متد دوم هم خواندن زیست به ترتیب فصل های ترکیبی زیست نظام جدید که یکی از مهمترین متدهای های خواندن درس زیست است. با توجه به سوالات ترکیبی زیست کنکور بهتر است شرکت کننده فصل های ترکیبی زیست نظام جدید را باهم مطالعه کند. اما خواندن به ترتیب فصل های ترکیبی زیست شناسی نظام جدید سلیقه ای است و انجام دادن این کار را به خود شما خواهیم سپارد که به ترتیب فصول ترکیبی زیست کنکور بخوانید یا به ترتیب پایه.

اما ارتباط فصول زیست به چه نوعی است و کدام فصول زیست را با هم بخوانیم؟ در ادامه ارتباط فصول زیست با یکدیگر را در دست شما عزیزان قرار خواهیم داد و کامل به جواب سوال کدام فصل های زیست را باهم مطالعه کنیم خواهید رسید. و برای مشاوره و توضیخات بیبشتر با شماره های 09128929049 و 09128929049 تماس بگیرید تا رتبه برتری های حرف آخر به طور کاملا تخصصی فصول ترکیبی زیست را برای شما توضیح بدهند.

منبع : موسسه حرف آخر برترین و بهترین مرجع برای برنامه ریزی و مشاوره دانش آموزان و داوطلبان کنکوری و تهیه محصولات و پکیج های مطابق با به روز ترین ابزار های دنیا.برای اطلاعات بیشتر و تماس با رتبه برتری ها و مشاورین ارشد با شماره  09128929049  و 09128929049 تماس بگیرید.

ارتباط 24 ساعته و مستقیم با مشاورین ارشد و رتبه برتری موسسه حرف آخر

سوالات متداول دانش آموزان و داوطلبان نظام جدید

ایا درس زیست باید هر روز در برنامه مان باشد؟

بله باید هر روز و روزی چند ساعت زیست را مطالعه کنید.

ایا در ایام نزدیک به کنکور جزوات خلاصه نویسی خودمان را مرور کنیم یا کتاب درسی؟

کتاب درسی همراه با نکات نوشته شده در حاشیه ی کتاب.

نکات تست ها را در کجا باید یادداشت کنیم تا فراموششان نکنیم؟

باید نکات را در حاشیه ی کتاب بنویسید تا با هر بار مرو رکتاب درسی نکات را هم مرور کنید.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.