نمایش 37–48 از 131 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پکیج فیزیک نوسان و موج (نظام قدیم) حرف آخر

120,000 تومان
 • پکیج شامل 9 حلقه dvd می باشد.
 • 13 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
  به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل ۶۰۴۰ (عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون) نظام جدید + کتاب کار

5,880,000 تومان
 • پکیج کامل 6040 نظام جدید
 • تمامی دروس عمومی و اختصاصی
 • پکیج شامل 69 حلقه dvd می باشد.
  به همراه این محصول کتاب کار بصورت رایگان ارسال میگردد.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برتامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل ۶۰۴۰ (نظام قدیم ) حرف آخر

5,340,000 تومان
 • پکیج شامل 96 حلقه dvd می باشد.
 • تدریس و حل تست
 • 300 آموزش و حل تست دروس عمومی و اختصاصی
  به همراه این پکیج کتاب کار برای همه دروس ارسال خواهد شد.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل ادبیات فارسی (نظام قدیم ) حرف آخر

760,000 تومان
 • این پکیج شامل 15 حلقه dvd می باشد.
 • 40 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد محسن منتظری
  به همراه این پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال می شود.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر + کتاب کار

968,000 تومان
 • پکیج شامل 11 حلقه dvd می باشد.
 • حدودا 50 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: دکتر عبدالرضا منتظری_مهران قاسمی

  به همراه این پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل ریاضی نظام جدید (رشته تجربی) حرف آخر + کتاب کار

2,040,000 تومان
پکیج کامل ریاضی نظام جدید (رشته تجربی) حرف آخر + کتاب کار
 • پکیج شامل 13 حلقه dvd می باشد.
 • 110 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد عبدالرضا منتظری
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج:  09107721908_09109411276

پکیج کامل ریاضی نظام جدید (رشته ریاضی) حرف آخر + کتاب کار

2,740,000 تومان
پکیج کامل ریاضی نظام جدید (رشته ریاضی) حرف آخر + کتاب کار
 • پکیج شامل 17 حلقه dvd می باشد.
 • 130 ساعت آموزش و حل تست
 • مدرس: استاد عبدالرضا منتظری
به همراه پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با مشاورین ارشد سایت مرکزی موسسه حرف آخر جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و دریافت این پکیج :  09107721908_09109411276

پکیج کامل ریاضی نظام قدیم حرف آخر + کتاب کار (رشته تجربی)

1,670,000 تومان
 • پکیج شامل 22 حلقه dvd می باشد.
 • 80 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد عبدالرضا منتظری_استاد مهران قاسمی
    به همراه این پکیج کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.       راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل زبان انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

376,000 تومان
 • پکیج شامل  حلقه dvd آموزشی می باشد.
 • تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد مجتبی محمودی

  به همراه این محصول کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد.     راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان:09109411276_09107721908

پکیج کامل زبان انگلیسی ۶۰۴۰ نظام قدیم حرف آخر

528,000 تومان
پکیج کامل زبان انگلیسی ۶۰۴۰ نظام قدیم حرف آخر
 • پکیج شامل  حلقه dvd آموزشی می باشد.
 • تدریس و حل تست
 • مدرس: استاد مجتبی محمودی
به همراه این محصول کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان : 09109411276_09107721908

پکیج کامل زیست شناسی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

1,344,000 تومان

پکیج کامل زیست شناسی 6040 نظام جدید حرف آخر

 • این پکیج شامل پکیج های زیست شناسی جانوری، گیاهی، انسانی و ژنتیک می باشد.
 • پکیج شامل 12 حلقه dvd می باشد.
 • 70 ساعت تدریس و حل تست
 • 13 حلقه dvd
 •  مدرس : دپارتمان زیست حرف آخر(استاد شعبانی،شاکری و روان)

به همراه پکیج کتاب کار بصورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان : 09109411276_09107721908

پکیج کامل زیست شناسی ۶۰۴۰ نظام قدیم حرف آخر

1,096,000 تومان
پکیج کامل زیست شناسی 6040 نظام قدیم حرف آخر
 • پکیج شامل 13 حلقه dvd می باشد.
 • حدودا 50 ساعت تدریس و حل تست
 • مدرس : دپارتمان زیست حرف آخر(استاد شعبانی،شاکری،روان)
به همراه این محصول کتاب کار به صورت رایگان ارسال خواهد شد. راه های ارتباطی با تیم رتبه برتر و مشاوران ارشد موسسه حرف آخر جهت تهیه پکیج و مشاوره و برنامه ریزی رایگان : 09109411276_09107721908